Шинэ бүтээл, Ашигтай загвар, Бүтээгдэхүүний загвар, Барааны тэмдэг, Газар зүйн заалт